Komunitetet AOI

Our Blog post image goes here

Rreth qendrave të AOI

AOI community është një kmunitet jo vetem online ku individë dhe organizata të regjistruar mund të mësojnë rreth shanceve të mundshme për biznes, të komunikojnë direkt me njëri tjetrin dhe të tregojnë ekspertizën.

Anëtarët e AOI community kanë akses tek një numë ri madh instrumentash për të ndërtuar biznes të cilat përfshijnë:

  • Të reja për inovacionin, blogje, burime informacioni, diskutime teknike, etj;
  • Mundësinë për të postuar kërkesat e teknologjisë dhe ofertat pa pagesë për komunitetin;
  • Një opsion për të blerë galeri të evidentuara për rastë e kërkesave apo ofertave;
  • Ne do të postojmë kërkesat për propozime të organizatave në pikat e komunitetit të AOI  dhe do të ofrojmë shërbime me pagesë për të asistuar anëtarët me kërkesa dhe oferta për komunitetin; Për më tepër vizitoni: ëëë.aoicommunity.com dhe regjistrohuni për tu lidhur me partnerë të dukshëm, të njihni teknologji të reja të cilat ju përgjigjen shanceve reale.

Galeritë e menaxhuara

Galeritë inovative të menaxhuara janë “brandet” tregje online për kompanitë, shoqatat dhe grupet e qeverisjes për të postuar kërkesat e tyre për teknologji dhe oferta të teknologjisë të demonstruara. Cdo galeri është projektuar për të demonstruar një program inovativ të një kompanie dhe në ndonjë rast të vendosin edhe portalet ekzistuese inovative në ëebsitet e kompanive të tyre.

Galeria përfshin komunitetin e ekspertëve teknikë të verifikuar, udhëheqë ndërgjegjësimin për kompaninë tuaj, gjen afrime të reja drejt bashkëpunimeve inovative, arrin rezultate në nivel ndërkombëtar mbi baza të vazhdueshme.

Zgjidhje dhe ofrues

Komuniteti i kërkuesëve të zjgidhjeve të AOI-së përfaqëson kompani, agjensi qeverrisëse dhe organizata joqeveritare të cilat e kuptojnë fuqinë e open inovation. Kërkuesit e zgjidhjeve zakonisht kanë kërkesa dhe zhvillojnë kërkime specifike të cilat kërkojnë zgjidhje të klasifikuara si nevoja. Këto nevoja vijnë në formën e kërkesave për propozime. Kërkuesit e zgjidhjeve, në mënyrë të rregullt përdorin AOI “shëribimin e ekspertëve” të komunitetit për të përcaktuar nevojat si edhe “ofruesit individualë të zgjidhjeve”, për të zgjidhur këto nevoja.

Rrjeti i AOI është i mbushur me qindra mijëra inovatorë të verifikuar të një cilësie të lartë, të gatshëm për të zgjidhur produktin dhe proçesin për të cilin ju keni nevojë. Duke iu bashkuar platformës sociale të sigurtë të këtij komuniteti ju do të keni akses në një rrjet të pafund profesional pa kosto. Si një kërkues zgjidhjesh ju duhet të jeni të aftë ë plotësoni kërkesat, monitoroni përgjigjet dhe të gjeni partnerin më të mirë për ta çuar biznesin përpara.

AOI, ofron zgjidhje dhe teknologji

Ofruesit e zgjidhejve të ndryshme nga kompani, universitete, agjenci qeverisëse, organizata profeisonale e tregëtare, si edhe institute kërkimore rajonale, mbështeten në AOI Community innovation request për të ofruar kanale të reja shitjeje dhe mundësi të reja të zhvillojnë innovacionet e veta.

Ofruesit e zgjidhjeve janë persona ose organizata të cilat zotërojnë teknologji  dhe ide innovative të cilat mund ti përgjigjen kërkesave të tregut në mënyrë shumë të shpejtë. Menjëherë sapo regjistrohen ofruesit e zgjidhjeve bëhën pjesë e komunitetei në rritje të ekspertëve të cilët duke qnën në rrjet mund të këmbëjnë informacion sipas kërkesë ofertës dhe të bashkëpunojnë.

Ndërsa duke iu bashkuar platformës sociale të  komunitetit të AOI , cdo anëtar mund  ti përgjigjet mundësive të pafundme për mundësi financimi  dhe innovacione. Në se dikush poston oferta për kërkuesit e zgjidhjeve ,  mund të lidhet edhe me kërkues dhe ofrues të tjerë, nga biznese e industri ne nivel kombëtar  e rajonal.

Rrjeti nw teren i AOI Network

Në  se rregjistroheni në comunitetin e AOI, mund të keni akses në rrjetin e provuar të ekspertëvë inovatorë të AOI. Si një kjërkues zgjidhjesh ju mund të postoni kërkesat e nevojat tuaja , të monitoroni përgjigjet si edhe të zgjedhësh partnerin më të përshttashëm për biznesin tënd. Ndërsa si një ofrues zgjidhjesh mund të keni mundësi për financime dhe ndërtim partneriteti të lidhura me fushën e biznesit dhe ekspertizës, të shihni ofertat e teknologjive dhe biznesit të cilat kompanitë i ofrojnë.