Burimet AOI

Our Blog post image goes here

Cfarë është open innovation

Sa më shumë kohë harxhojme në open innovation, aq më shumë e kuptojme se është një mënyrë e të menduarit me teper sesa një mjet pune. Open innovation nuk ndodh asnjëherë në boshllek, nëpërmjet Open Innovation  ti kurrë nuk ngelesh i vetëm. Askush nuk e ka një çelës vetëm për veten e vet.

Open innovation, i njohur gjithashtu si inovacion i jashtëm ose inovacioni në rrjet fokusohet në idetë e reja të patrajtuara, duke reduktuar rrezikun dhe rritur shpejtësinë e shpërndarjes të burimeve të munguara.

Duke kuptuar më mirë se “çfarë ndodh në botë” një kompani është e aftë të ulë rreziqet duke kombinuar kapacitetet e jashtme me burimet e brendshme inovatore.

Përgjigja e pyetjes vjetër se “pse ta rishpikim rrotën?” mund jepet se open innovation e mundëson një kompani të lidhet me dikë i cili e ka zhvilluar një teknologji të cilën ti e kërkon ose është hapa përpara drejt zgjidhjes.

Open innovation ka disa veçori: Mund të gjesh produkte në treg të cilat janë të gatshme, kërkon burime dhe investime të mëdha, të jesh gjithmonë i hapur, zëvendëson kërkimin dhe zhvillimin e brendshëm, redukton rrezikun e projekteve të open innovation dhe rrit shume shancet për sukses.

Raste studimore

Duke pasur klientë të shumtë në degë të industrisë dhe teknologjisë, rrjeti I AOI është në gjendje të lidhë kompanitë me komunitetet e suksesshme inovatore. Ai u mundëson klientëve të përdorin rrjetin e jashtëm dhe burimet e Open Innovation të zgjidhin sfidat në mënyrë të shpejtë, të plotësojnë kërkesat e tregut, si edhe të integrojnë dijet e reja në organizatat e tyre.

Qendra e AOI punon me kompanitë në mënyrë virtual në fusha të ndryshme të industrisë, produkte të konsumit, kujdesit shëndetësor, materialet kimike dhe të ndërtimit, ushqimit dhe automjeteve.

Blogu

Do të ndërtohe tnjë blog për komunitetin e open innovation .

Profili bashkëpunues inovativ

Qendra do të krijojë partneritete për të ndërtuar testin e parë psikometrik të industrisë, proflin inovativ bashkpnues i aplikuar për profesionistët e innovation dhe open innovation. Duke përdorur profilin si themelues,  do të punojmë me individët si edhe me grupet për të përmirësuar sjelljet bashkëpunuese dhe bashkëzhvilluese duke kuptuar më mirë forcën, dobësinë dhe motivimet. Ne do të vërtetojmë në mënyrë të vazhdueshme se personat të cilët performojnë në nivele të larta janë ata që punojnë në mjedise dhe pozicione të cilat janë konsistente me personalitetin e tyre, aftësistë dalluese dhe forcën e motivimit. Kështu ne asistojmë në perqasjen midis personalietit të një personi,  me aftësinë dalluese dhe rolin e tyre si udhëheqës dhe drejtues të bashkëpunimit në inovacion.

Videos

Nëpërmjet videove ne ju krijojmë mundësinë për të mësuar më shumë rreth rrjeteve të brendshme dhe të jashtme, bashkepunimeve inovative, grupeve dhe personave inovativë, etj.  Videot do të gjenden në kanalin innovativ të AOI.

Librat

Qendra ofron një numër të konsiderueshëm librash, artikujsh shkencorë dhe materialesh rreth teorive dhe praktikave të open innovation.

Letrat e bardha dhe raportet

Koleksionet e letrave të bardha dhe raporteve ë punë do të vendosen për të edukuar një mendim të përbashkët për open innovation. Ndërsa raportet do të ofrojnë të dhëna dhe gjetje rreth ideve të open innovation.

Grafiqet e të dhënave

Podcast

Webinars

Rrjeti i AOI ju bën prezen një seri ngjarjesh të drejtpërdrejta, interaktive, të cilat janë të drejtuara nga partnerët nga partnerët strategjikë dhe të ftuarit. Ngjarjet në Ëeb projektohen për të gjetur çështjet më aktuale të open innovation, për t’i mundësuar kompanive të gjejnë shance të reja dhe për të vazhduar t’i bëjnë përfitimet e open innovation të aksesueshme në treg.