PROGRAMS - INNITIATIVES - ARTIHUB

Our Blog post image goes here

CLUSTER

Grupet e Inovacioneve janë përcaktuar në vitin 2015 si ‘’pika të nxehta të ekonomisë globale’’ ku teknologjitë e reja rriten në një shkallë të habitshme dhe ku kapitali, ekspertiza dhe talentet nxisin zhvillimin e industrive dhe mënyrat e reja të bërjes së biznesit.

LIVING LAB 

Një laborator i gjallë është një ekosistem i orientuar drejt përdoruesve dhe i hapur, duke vepruar shpesh në një kontekst territorial (p.sh. qyteti, rajoni etj.), duke integruar kërkimet e njëkohshme dhe proceset e inovacionit brenda një partneriteti publik-privat.

OPEN INNOVATION

Nën konceptin “Open Innovation” subjektet e nismës së lirë dhe ato publike, komunikojnë dhe këmbejnë   aplikimet dhe modelet inovative përtej kufijve të veta, duke përdoruar teknologjitë e reja. Platforma “Albanian Open Innovation” e krijuar nga UMB, jetëzon dhe zbaton konceptin.  

QENDRA E LAB-E

Këtoinstitucione sipërmarrëse ndërdisiplinore përbëhen nga funksione të shumta dhe veprojnë si qendra të integruara të njohurive. Ata mund të veprojnë gjithashtu si qendra e lab-e që merren me përsosjen e inovacionit të modelit të biznesit.

HUB-ET E INOVACIONIT

Hub-et sjellin së bashku një bashkësi inovatorësh dhe sipërmarrësisht me mendje të ngjashme, Ndërsa inkubatorët tradicionalë të biznesit zakonisht fokusohen në objektivat e rritjes financiare, Hub-et e inovacionit shpesh theksojnë ndjenjën e një misioni të përbashkët, zakonisht në formën e 'ndikimit' që anëtarët e tyre përpiqen të kenë.

PLATFORMAT ONLINE

Platformat në internet janë një pjesë e rëndësishme e një ekonomie dixhitale. Ato zhvillohen posaçërisht duke përdorur teknologjinë e internetit për hartimin dhe zhvillimin e qëllime të mësimdhënies dhe të nxënit

FORUM

Qëllimi i forumit është të mbledhë dhe të ndajë idetë, njohuritë, përvojat dhe praktikat më të mira midis studiuesve, autoriteteve publike dhe profesionistëve që të bashkohen në një vizion të një qyteti kreativ dhe të zgjuar për një zhvillim të qëndrueshëm dhe inteligjent.